Hájení nevzdělanců a plagiátorů na Hurníkově Vltavě

Protože už druhým rokem upozorňuji svými emaily vedení tzv. redakce vážné hudby rozhlasové stanice Český rozhlas 3 - Vltava a šéfredaktora této stanice dr. Lukáše Hurníka na závažné nedostatky v práci některých redaktorů, avšak mé kritické připomínky jsou zcela ignorovány, nezbývá než obrátit pozornost k dané problematice v širším záběru. Když si např. veřejnost vynutila demaskování plagiátorů na plzeňské právnické fakultě, proč je má přehlížet ve veřejnoprávním rozhlase ? Zřizuji tudíž na svých stránkách (i těch starých, i těch dosud nově vytvářených) samostatnou rubriku, do níž budu formou dokumentů vkládat korespondenci (dosud převážně jednosměrnou) s vedením zmíněné redakce a s šéfredaktorem Hurníkem.

© Tomislav Volek