Nepochopitelná likvidace

O zrušení Ústavu pro hudební vědu AV ČR informuje muzikolog doc. dr. Tomislav Volek.

Na návrh ředitele Ústavu pro hudební vědu AV ČR prof. dr. Ivana Vojtěcha a členky Akademické rady AV doc. dr. L. Petráňové odhlasoval sněm AV na svém prosincovém zasedání ukončení činnosti ÚHV jako samostatného vědeckého pracoviště, a to k 31. 12. 2002 (konec funkčního údobí Vojtěchova), a jeho převedení jako pouhého oddělení do Etnologického kabinetu AV. Je to důsledek nepochopitelných likvidačních aktivit ředitele Vojtěcha, který v roce 2002 - s vědomím doc. Petráňové, předsedkyně AV doc. H. Illnerové, ale bez souhlasu Akademické rady AV ČR, který je pro takové změny předepsaný - zrušil dva z hlavních a akademickou radou schválených výzkumných úkolů ústavu: a) výzkum mešního oficia středověkých Čech, b) grantový projekt Italská opera v českých zemích v 18. století. Na druhý z uvedených projektů měl ústav dokonce na léta 2001 až 2003 grant od Grantové agentury AV ČR, ale poté, co řed. Vojtěch odmítl řešiteli grantu doc. Volkovi prodloužit pracovní smlouvu (končila mu 31. 5. 2002), dokázal dokonce - využívaje svých ředitelských pravomocí - dosáhnout u Grantové agentury AV úplného zrušení tohoto úspěšně se rozvíjejícího grantu, opřeného i o zahraniční spolupráci. Činy řed. Vojtěcha, doc. Petráňové, doc. Illnerové, kontrolního odboru AV a Grantové agentury AV, jež ve svém souhrnu velice závažně poškodily českou muzikologii, mne zbavily povinné loajality, kterou jsem byl této významné badatelské instituci jako její zaměstnanec povinován. Do velice špatného světla se - za předsednictví doc. dr. H. Illnerové - dostává významná vědecká instituce, která nejprve vědecký projekt přijme, nějakou dobu ho podporuje a financuje a pak bez jakéhokoliv prozkoumání jeho kvalit a badatelské úspěšnosti, jakož i bez zdůvodnění ze strany ředitele pracoviště (!!) - ho zruší. K neblahému konci spěje i zbývající grantový projekt uvedeného pracoviště, tj. příprava nové dvořákovské edice. Měla být zahájena v skladatelově jubilejním roce 2004. Projekt vypracoval a grant MK na pět let získal dr. Milan Pospíšil, po jeho odchodu z ÚHV ho převzala doc. Gabrielová, avšak přes velkou vědeckou podporu ze strany předních zahraničních dvořákovských expertů - je už dnes zřejmé, že jí vedený tým k dvořákovskému jubileu žádný svazek plánované edice nepřipraví. V zahraničí Dvořákovy skladby v jeho jubilejním roce vydávány budou, u nás ne. Je nejvyšší čas, aby se i tato záležitost stala věcí veřejnou, a jde-li ještě něco zachránit, aby se tak stalo.

(redakčně kráceno)

16. 1. 2003, Tomislav Volek, Praha

Publikováno: Lidové noviny, 11. 8. 2003, roč. 16, č. 13, s. 28.

© Tomislav Volek