Marné psaní presidentu Havlovi


     Vážený pan

     dr.h.c. Václav Havel,

     president České republiky.

     Praha - Hrad

     -----------------

 

    Vážený pane presidente,

    ve svém projevu k státnímu svátku dne 28. října 2001 jste pronesl řadu myšlenek na téma nedostatečného vyrovnání se s předcházejícím totalitním režimem a jeho pozůstatky. Vaše pozornost se soustředila v prvé řadě na soudnictví. Dovolte mi upozornit Vás na případ jiné, personálně sice naprosto nepočetné, ale přesto nikoliv zcela zanedbatelné sféry. Jde o můj vědecký obor - o muzikologii a s ní související instituce. Skutečnost, že nemůžete mít ve svém sboru poradců experty na všechny vědní obory, má někdy neblahé důsledky ve chvíli, kdy podepisujete Vám předložené návrhy na nové profesury. V našem oboru jste jmenováním celé řady komunistů mimoděk přispěl k tomu, že tito lidé bývalého režimu znovu personálně ovládli jeho institucionální síť. Mezi Vámi jmenovanými profesory-muzikology se ocitl mnohonásobný agent StB (Jaroslav Jiránek), organizátor anticharty na půdě Svazu skladatelů (Václav Kučera), nomenklaturní kádr, který v prosinci 1989 musel opustit místo šéfredaktora Hudebních rozhledů (Jan Vičar) ad. Každý z těchto lidí, kteří se vzájemně silně podporují, má z titulu profesora v daném oboru klíčové rozhodovací pravomoce (obsazování míst, přijímání studentů a doktorandů, redakčních rad odborných časopisů, konkursních komisí atd.) Nyní je Vám k podpisu překládán mj. návrh pražské filosofické fakulty na jmenování doc. dr. Jarmily Gabrielové profesorkou. Pokud se tak stane, bude už od podzimu t.r. postavena do čela pražské muzikologické katedry karierní komunistka a odchovankyně marxistické muzikologie toho nejnižšího řádu, navíc člověk bez vědecké invence a pedagogických schopností. Nositel takových "kvalit" na místě, kde se vychovávají příští generace odborníků, je na léta pro obor zhouba. (Soudružka docentka platí za dvořákovsku badatelku a až v roce 2004 i k Vám dolehne, jak česká muzikologie problematicky oslaví sté výročí úmrtí A. Dvořáka, vzpomeňte na tento dopis.) - Dodávám: je zájmem oboru, aby pražskou katedru dále vedl nestraník a skutečný odborník doc. J. Černý. (Aby na mne nepadlo podezření z nekalého osobního zájmu, dodávám, že je mi sedmdesát, nejsem zdráv a o profesuru se neucházím.)

                    S projevem úcty

                                                                                                                   doc. dr. Tomislav Volek

                                                                                                věd. pracovník Ústavu pro hudební vědu AV ČR

 16. 4. 2002

© Tomislav Volek