Kuriózní koncepce muzikologické katedry

Za husákovské normalizace koloval mezi vtipy o 1. tajemníkovi KSČ také jeden velice krátký.

Zeptali se Husáka: „Co se může zdražit?“ – „Fšechno.“

Kupodivu, tento velice jednoduchý metodický návod přežívá v některých postkomunistických dědicích dodnes. Dokonce i na jedné universitě, nesoucí jméno T. G. M. Na její muzikologické katedře je také „fšecko“. Je tam agent StB, který přibíhal na zavolání „Zdeněk“. Je tam asistent, kterému je 70!  A celý ten čas panstvu asistuje. Za bolševika takto služebně asistoval hlavně jistému Jiřímu Bajerovi. A dnes? Čtěte si na webových stránkách téže instituce, jaké píše posudky obhajovaných prací! Zajisté ne znalecké a pečlivě vypracované, ale ty po něm také nikdo zřejmě nechce. Nu a má-li tam být „fšecko“, měla by tam být i Reittererová. A je tam! Jak by ne, ta se také celý život hlásí o „fšecko“.

Masaryku, Masaryku, kdybys věděl, co všechno se dnes může v této zemi odehrávat pod Tvým jménem…

*

ÚSTAV HUDEBNÍ VĚDY

 • Vedoucí ústavu
  • PhDr. Petr Macek, Ph.D.
 • Zástupci vedoucího ústavu
  • Doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
 • Struktura pracoviště
 • ÚSTAV HUDEBNÍ VĚDY
  • CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE
  • AKADEMIE STARÉ HUDBY

ÚSTAV HUDEBNÍ VĚDY
Poštovní adresa: Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Sídlo: Janáčkovo náměstí 2a, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1562
http://www.phil.muni.cz/music
E-mail: music@phil.muni.cz

 • Profesoři
  • Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.
  • Prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc.
 • Docenti
  • Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
  • Doc. Mgr. Jozef Cseres, Ph.D.
  • Doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
  • Doc. ing. Bc. František Svoboda, Ph.D.
  • Doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
 • Odborní asistenti
  • PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • PhDr. Petr Macek, Ph.D.
  • Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
  • PhDr. Aleš Opekar, CSc.
 • Asistenti
  • PhDr. Dagmar Koudelková
  • Mgr. Viktor Pantůček
  • Mgr. Jan Špaček
  • PhDr. Stanislav Tesař
 • Lektoři
  • Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
 • Knihovna
  • Mgr. Jan Karafiát
  • Mgr. Ludmila Němcová (t. č. mateřská dovolená)
 • Sekretariát
  • Bc. Jitka Leflíková
  • Mgr. Alena Taranzová
 • Další (a externí) vyučující
  • prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Mgr. Aleš Březina
  • Mgr. Martin Cikánek, M.A. Arts Management
  • Ing. Ondřej Částek
  • MgA. Jan Dalecký (dříve Beránek)
  • Mgr. Eva Dittingerová
  • Mgr. Lenka Dolanová, Ph.D.
  • MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D.
  • doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
  • prof. PaeDr. Radek Horáček, Ph.D.
  • Mgr. Zuzana Husárová, Ph.D.
  • Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL. M.
  • prof. Dr. Geoffrey Chew
  • Ing. Monika Jandová
  • Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • PhDr. Tomáš Jeřábek
  • Mgr. Veronika Jiříčková
  • Mgr. Simona Juračková
  • Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Mgr. Petr Kostrhun
  • Mgr. Marika Kupková
  • Mgr. František Kůst
  • Mgr. Martina Ivičičová
  • prof. PhDr. Josef Kovalčuk
  • Mgr. Pavel Křepela
  • Mgr. Aleš Kučírek
  • Mgr. et Mgr. Martin Kuchař
  • Ing. Bc. Viktor Kulhavý, MSLS
  • Ing. Pavla Kvapilová
  • PhDr. Libor Kyncl
  • Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Mgr. Martin Mazánek
  • prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
  • Mgr. Jan Miessler
  • Mgr. Pavlína Míčová
  • Mgr. Roman Musil
  • Mgr. Bohumil Nekolný
  • doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
  • Mgr. Jiří Pátek
  • BcA. Karel Poneš
  • Ing. Zuzana Prouzová
  • PhDr. Vlasta Reittererová
  • prof. ak. sochař Tomáš Ruller
  • Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Marta Smolíková
  • Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • RNDr. Václav Studený, Ph.D.
  • PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D.
  • JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
  • Mgr. Simona Škarabelová
  • Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.
  • Mgr. Jaroslav Švelch
  • prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc.
  • Mgr. Antonín Tomek
  • Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Mgr. Veronika Vejvodová
  • Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.
  • prof. Dr. phil. PhDr. Josef Vojvodík, M.A.
  • MgA. Marek Vrabec
  • Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
  • Mgr. Jan Žemla

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE
Poštovní adresa: Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Sídlo: Janáčkovo náměstí 2a, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1562
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz
E-mail: slovnik@phil.muni.cz

 • Vedoucí pracoviště
  • PhDr. Petr Macek, Ph.D.
 • Odborní pracovníci
  • PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
  • Mgr. Šárka Zahrádková
 • Externí spolupracovníci
  • Mgr. Simona Sedláčková

AKADEMIE STARÉ HUDBY
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 4623
http://www.phil.muni.cz/wash
E-mail: ash@phil.muni.cz

 • Předseda umělecké rady ASH
  • Prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc.
 • Garant studijního oboru
  • Mgr. Robert Hugo
 • Sekretářka
  • Bc. Jitka Leflíková
 • Externí vyučující
  • Bc. Jan Čižmář
  • MgA. Tilla Dotzler
  • Mgr. Lucie Dušková
  • MgA. Monika Knoblochová
  • Mgr. Rastislav Kozoň, Ph.D.
  • Mgr. Eleonora Machová
  • MgA. Ondřej Múčka
  • doc. Mgr. Vladimír Richter
  • prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.
  • Mgr. et MgA. Miloslav Študent
  • MgA. Eduard Tomaštík
  • Mgr. Irena Troupová
  • Mgr. Ilona Veselovská
  • Petr Wagner
  • Mgr. Marika Žáková

© Tomislav Volek