Vážený pane doktore,

rád bych Vás informoval, že jsem z Vašich připomínek vytvořil věcnější soupis a dnes jsem ho probral s redakcí. Zejména si vážím Vašich poznámek k češtině a k formulačním neobratnostem. Některé připomínky jsou cenné pro celou stanici. O některých Vašich poznámkách, například k výslovnostem, jsme vedli diskusi, ale v naprosté většině vnímáme Vaši kritiku jako oprávněnou a budeme se snažit o nápravu.

Děkuji za Váš zájem o program Vltavy.

V úctě

Lukáš Hurník

8. ledna 2009 

© Tomislav Volek