Vážený pane doktore,

děkuji Vám za dopis. Je opravdu obsáhlý a budu se jím muset „prokousat“. Věřte, že si Vašich připomínek vážím, i když mě mrzí občasný ironický tón, který bude mít na kolegy redaktory spíš ten efekt, že se „zašprajcují“, místo, aby se hlouběji zamysleli nad tím, co nám sdělujete. Některé Vaše odsudky mi nepřipadají spravedlivé. Váš dopis si prostudujeme a zkusíme najít klíč, jak chyby minimalizovat.

         Momentálně nevím, jak si poradit s Vaší základní stížností na nedostatek vzdělání. Redaktor totiž musí splnit řadu dalších podmínek, aby mohl na Vltavě pracovat. Kromě poměrně hluboké - řekněme – „orientace v oboru“ musí být technicky erudovaný (včetně digitálního střihu a prací s databázemi), musí být schopen mluvit na mikrofon a zvládat  dnes už opravdu nadměrné množství pořadů. O nějaké intelektuální pohodě tu opravdu nemůže být řeči. 8 redaktorů vytváří 60% vysílacího času Vltavy a 100% stanice D-dur. Všichni mají na starosti i publicistické a komponované pořady. To jsou dané podmínky. Ujišťuji Vás, že neustále hledám nové lidi, ale nabídka je mizivá. Vzdělaných hudebních vědců by bylo dost, ale jsou vesměs nepoužitelní pro rozhlas. Honoráře pro externí spolupracovníky jsou - jak víte - ubohé. Obrovský problém je získat třeba i hlasatele s potřebným „vědomostním převisem“.

         V hudební redakci se letos leccos změnilo, odešla paní Černá, Radek Rejšek, Dr. Vítek už je v důchodu, odchází Vladimíra Lukařová, náhradu za ni zatím nemám. Tempo místního provozu při dané platové úrovni už pro ně nebylo únosné. Přišel pan Třeštík, kterého jste ovšem také hned zkritizoval. Ještě horší je to v regionech, se kterými podle zákona musíme intenzívně spolupracovat.

         Vážím si opravdu toho, že jste do svých připomínek investoval tolik času. U většiny nepochybuji o jejich oprávněnosti. Jen prosím berte v úvahu, za jakých podmínek se program vytváří (třeba právě ve srovnání s Kolínem), jaká je v této zemi nabídka vzdělaných mediálních osobností, jak křehké postavení má kulturní rozhlasová stanice v našem mediálním prostoru.

         Budu Vás informovat, jak se pokoušíme chyby napravit. Budu též vděčný za další připomínky, jen bych Vás prosil, zda byste je - místo v souhrnu - mohl poslat hned poté, co se chyba objeví ve vysílání. Mohu pak hned reagovat, případně i chybu napravit. Snad časem naleznete v našem vysílání i více pozitivního.

V úctě

Lukáš Hurník

(17. prosince 2008)

© Tomislav Volek